Eidsvollstevne Fenstad 19/9-20 Anniken Holtnæs 4-6 mån 1 HP, 2BTK. 

20/9-20 Eli-Marie Klepp 4-6 mån 1 HP, 2BTK.

Rakkestad 30/8-2020 Dommer Line Hovde 

Maria-My's SASAne OverTheSeaToSkye 

4-6 mån 1, HP, 2BTK.

Follovalpen Breivoll 29/8-2020 Dommer Steinar Balken 

Maria-My's SASAne OverTheSeaToSkye 

4-6 mån 1, HP, 2BTK.

Rasespesialen Fenstad 23/8-2020 Dommer Espen Engh 

Maria-My's SASAne OverTheSeaToSkye 

4-6 månader 1, HP, 2 BTK. 

Foto:Jan Klaastad

Rasespesialen Fenstad 22/8-2020 Dommer Kari Haave 

Maria-My's SASAne OverTheSeaToSkye 

4-6 mån 1, HP, 2BTK. 

Foto: Jan Klaastad

Plankevalpen Fredrikstad 8/8-2020 Dommer Laila Westeng 

Maria-My'sSASAne OverTheSeaToSkye 

4-6 mån 1, HP, 2 BTK.